Θερινό ωράριο λειτουργίας Βορέειου Βιβλιοθήκης

Tο θερινό ωράριο λειτουργίας της Βορέειου Βιβλιοθήκης θα τεθεί σε ισχύ από 08/07/2024 έως και 31/08/2024

και διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα έως και Παρασκευή 09:00 – 15:00