Δωρητές

Eκ μέρους του Δημάρχου Γεωργίου Πατούλη, της Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της Βορέειου Βιβλιοθήκης του Δήμου Αμαρουσίου, αλλά και των επισκεπτών της, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη δωρεά των βιβλίων σας.

Ονόματα Δωρητών

Αίτηση Δωρεάς Βιβλίων