Συλλογή Θεόφιλου Βορέα

Βιογραφία Θεόφιλου Βορέα

Φιλόσοφος, ψυχολόγος, θεολόγος και ακαδημαϊκός, μαθητής του Γερμανού ψυχολόγου και φιλόσοφου Βουντ (Αθήνα 1873 – 1954). Φοίτησε στη Ριζάρειο Σχολή και αμέσως ύστερα στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά το τέλος των σπουδών του, πήγε στη Γερμανία, όπου έκανε φιλοσοφικές και ψυχολογικές σπουδές στη Λειψία. Εκεί, κοντά στον Βίλ(χ)ελμ Βουντ, πήρε το διδακτορικό του δίπλωμα (1889) με την εργασία που αργότερα μετέφρασε στα Ελληνικά με τίτλο Ο δημιουργός εν τη φιλοσοφία του Πλάτωνος (1940). Το 1912 έγινε καθηγητής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και δίδαξε μέχρι το 1949, με μια διακοπή από το 1939 μέχρι το 1946. Μόλις ιδρύθηκε η Ακαδημία Αθηνών (1926), έγινε μέλος της και το 1936, Πρόεδρός της.
Πρώτος στην Ελλάδα εισήγαγε την Πειραματική Ψυχολογία ως επιστήμη και ίδρυσε το πρώτο Ψυχολογικό Εργαστήριο (1925).
Ως φιλόσοφος θεωρείται θετικιστής, με κυριότερο γνώρισμα του τη μετριοπάθεια. Στο πρόβλημα σώμα-ψυχή, ήταν δυϊστής και γενικά αρνούνταν κάθε μορφή υλισμού.Η πολυμέρεια που τον χαρακτήριζε θεωρήθηκε μειονέκτημα, γιατί δεν τον άφησε να εμβαθύνει σε κάποιον κλάδο.
Τα έργα του κατατάσσονται σε τρεις ομάδες: 1) Τα Ακαδημαϊκά. 2) Τα Ανάλεκτα. 3) Οι μεταφράσεις Ρυθμοί Αθανάτων.

Η συλλογή του Θεόφιλου Βορέα διαθέτει 5.583 τόμους βιβλίων αρκετές σπάνιες εκδόσεις και παλαιότυπα βιβλία.

Το παραπάνω υλικό μπορείτε να το ζητήσετε, αν σας ενδιαφέρει, και να το διαβάσετε στους χώρους του αναγνωστηρίου.