Ιστορικό

Η Βορέειος Βιβλιοθήκη περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Αμαρουσίου μετά το άνοιγμα της διαθήκης του Θεόφιλου Βορέα , που όριζε να δοθεί το σύνολο της προσωπικής του συλλογής (5.583 βιβλίων ) δωρεά στο Δήμο Αμαρουσίου, ενώ την οικία του τη δώρισε στο Δήμο Άμφισσας , τη γενέτειρα  πόλη του.
Η Βορέειος Βιβλιοθήκη λειτούργησε ως ανεξάρτητο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου από το 1978 – 1983.
Η βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου δημιουργήθηκε το 1984 κατά τη σύσταση του Νομικού Προσώπου, ενσωματώνοντας στο δυναμικό της μετά από την Υπ’Αριθμόν 6/11.1.1984 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμαρουσίου την ήδη υπάρχουσα Βορέειο Βιβλιοθήκη.
Τιμητικά  το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, το 1990, με την ευκαιρία της μεταστέγασης του Πνευματικού Κέντρου στο Δημοτικό κατάστημα της Παλαιολόγου 9, δίνει στο τμήμα της Βιβλιοθήκης την ονομασία Βορέειος Δανειστική Βιβλιοθήκη.
To 2007 με την Υπ΄Αριθμ. 371 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε  η σύσταση ίδιου Νομικού Προσώπου με την επωνυμία  «Βορέειος Βιβλιοθήκη Δήμου Αμαρουσίου».
Το νέο Νομικό Πρόσωπο εγκαινιάστηκε στις 22/10 /2008.