Σύστημα διαχείρισης ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η Βορέειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακής εφαρμογής ενός ενιαίου συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Ουσιαστικά η σταδιακή αυτή διεργασία αποτελεί προσπάθεια επέκτασης του ήδη υπάρχοντος συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Έργων που εφαρμόζει με επιτυχία ο Δήμος Αμαρουσίου τα τελευταία χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύσσονται μία σειρά μέτρων με βασικούς στόχους, αφενός τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης και αφετέρου, την προστασία του περιβάλλοντος.

Έτσι λοιπόν, από τον Ιούνιο του 2010, η Βορέειος Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως ένα ακόμα δημοτικό σημείο συλλογής διαφόρων υλικών προς ανακύκλωση.

Στους χώρους της Βιβλιοθήκης έχουν τοποθετηθεί κάδοι συλλογής μικρών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, λαμπτήρων φωτισμού και οικιακών μπαταριών. Η πρόσβαση στους κάδους συλλογής είναι εφικτή κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Επιπρόσθετα, στον χώρο της βιβλιοθήκης έχει αναρτηθεί πίνακας ανακοινώσεων μέσω του οποίου οι επισκέπτες μπορούν να ενημερώνονται για διάφορα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον.