Ομάδες ανάγνωσης

Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα έχουμε θέμα… Μάρτιος 2018

Η Βορέειος Βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμο Αμαρουσίου, στo πλαίσιο προώθησης της παιδικής αναγνωσιμότητας διοργανώνει σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος κάθε μήνα τέσσερα εργαστήρια γύρω από ένα θέμα… Το 2018 ξεκινάει πιλοτικά, ένα καινούργιο πρόγραμμα για […]

Στη βιβλιοθήκη κάθε μήνα έχουμε θέμα… Φεβρουάριος 2018

Φεβρουάριος 2018 Η Βορέειος Βιβλιοθήκη της Διεύθυνσης Αθλητισμού και Πολιτισμού στον Δήμο Αμαρουσίου, στo πλαίσιο προώθησης της παιδικής αναγνωσιμότητας διοργανώνει σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος κάθε μήνα τρία εργαστήρια γύρω από ένα θέμα … Το 2018 ξεκινάει, πιλοτικά, […]